ANBI

Rotaryclub Achterhoek-Oost

Naam: Stichting Vliegwiel
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 08075724
Website: rotary-achterhoek-oost.org

Secretariaat:
Henry Hegeman, wonende te Winterswijk

Jaarrekening St. Vliegwiel 2019 in pdf

Jaarrekening St. Vliegwiel 2018 in pdf

Jaarrekening St. Vliegwiel 2017 in pdf

Jaarrekening St. Vliegwiel 2016 in pdf

Beleidsplan 2018-2019

1. Doelstelling

 • De Stichting heeft ten doel het bevorderen van begrip voor omstandigheden waarin hulp -zulks in de meest uitgebreide zin van het woord- gewenst is; het verlenen van hulp in dergelijke omstandigheden, alsmede het verwerven van fondsen ter financiering van die hulp; en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin des woords.
 • De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De doelstelling probeert de Stichting te realiseren door:

 • Het financieel ondersteunen van projecten en goede doelen, die geïnitieerd en goedgekeurd zijn door leden van Rotaryclub Achterhoek-Oost.
 • Het verwerven van fondsen ter financiering van bovengenoemde doelen.

2. Beleid / werkzaamheden / activiteitenkalender

Het Beleid voor 2018-2019 is gericht op het financieel ondersteunen van de projecten die Rotaryclub Achterhoek-Oost voornemens is uit te voeren in het Rotaryjaar 2018-2019 te weten:

 • April en oktober: wandelen met ouderen. Het gaat om ouderen die wonen in een zorginstelling in het werkgebied van de Rotaryclub Achterhoek-Oost. Het gaat om een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij jaarlijks met ouderen uit een andere plaats in de regio Achterhoek-Oost wordt gewandeld.
 • December: verzorgen van 200 tot 250 kerstpakketten voor deelnemers aan de Voedselbank Oost-Achterhoek; dit is een jaarlijks terugkerende activiteit.
 • Om het jaar ondersteunt Stichting Vliegwiel een internationaal project*, geïnitieerd en uitgevoerd door de Rotaryclub Achterhoek-Oost. Veelal vindt hiervoor een fondsenwerving plaats door de leden van de Rotaryclub.
  * 2018-2019: Jamil’s Home; zie onderstaand; na punt 5 van het Beleidsplan.

3. Wijze waarop de Stichting fondsen verwerft

 • Vrijwillige bijdrages.
 • Subsidies en donaties.
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten.
 • Fondsen die gevuld worden door fundraisingsacties van Rotaryclub Achterhoek-Oost. Dit kan gaan om grote fundraisingsacties als een ‘Running dinner’, verkoop van wijn op Kerstmarkten, maar kunnen ook persoonlijke projecten van leden zijn.
 • Alle andere verkrijgingen en baten.

4. Wijze van beheren

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit drie leden (voorzitter, penningmeester en secretaris) die de doelstelling en de financiën bewaken. Bestuursleden dienen lid te zijn van de Rotaryclub Achterhoek-Oost.
De bestuurders ontvangen geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter: mevrouw Marlies Joldersma, wonende te Winterswijk;
Secretaris: mevrouw Henry Hegeman, wonende te Winterswijk;
Penningmeester: mevrouw Saskia Heijink, wonende te Varsseveld.

Fundraisingsprojecten en uitgaven kunnen alleen gedaan worden na goedkeuring van de leden van Rotaryclub Achterhoek-Oost. Het bestuur van Stichting Vliegwiel ziet erop toe dat dit volgens de doelstelling en statuten wordt uitgevoerd. Dit is door eenieder te controleren:

 • De Stichting heeft een eigen bankrekening.
 • Er vindt jaarlijks een kascontrole plaats.
 • Er wordt een jaarrekening opgesteld. Deze wordt gepubliceerd op deze website.

5. Wijze van besteden

De Stichting financiert uitsluitend goede doelen, activiteiten en projecten die geïnitieerd en goedgekeurd zijn door de leden en het bestuur van Rotaryclub Achterhoek-Oost, al dan niet in samenwerking met andere clubs of organisaties uit de regio. Deze worden, zoals in de wijze van beheren genoemd, door het bestuur van Stichting Vliegwiel getoetst aan doelstelling en financiële haalbaarheid.

Jamil’s Home

Jamil’s Home is een project ter versterking en verbetering van de kansen voor de jongeren die verblijven in het tehuis Dongri in de miljoenenstad Mumbai te India.

Jamil Meusen, inmiddels woonachtig in Nederland en als commissaris werkzaam voor de Nationale Politie, werd zelf naar Dongri gebracht toen hij vier jaar oud was. Hij was in de miljoenenstad verdwaald en de politie had in die tijd weinig andere keus dan hem daar veilig maar eigenlijk ook kansloos op te bergen. Jamil had het geluk dat een Belgische Pater hem en een aantal andere uit deze ‘jeugdgevangenis’ haalde zodat hij later geadopteerd kon worden door een Nederlands echtpaar.

Nu, ruim veertig jaar later, wil Jamil samen met Nederlandse vrienden en bekenden er voor zorgen dat de kinderen, die ook nu nog dagelijks daar worden binnen gebracht, een beter bestaan krijgen; in de basale voorzieningen maar ook qua scholing wil Jamil’s Home deze jongeren kansen bieden.

Het project wordt gesteund door de Rotary Oost-Achterhoek waarmee we ook in staat zullen zijn er een duurzame invulling aan te geven.