Bestuur

thema Rotary achterhoek-oost

2019-2020

Het thema van Caroline Vonck voor dit jaar is

Rotary Achterhoek Oost/ Blue Zone.

De Blue Zones zijn 5 gebieden op de wereld waar mensen heel oud worden. Een team wetenschappers heeft deze plekken bestudeerd en zij hebben ontdekt dat deze 9 gemeenschappelijke kenmerken hebben, waardoor zeer waarschijnlijk deze mensen gezond leven en daardoor heel oud worden: behalve overwegend plantaardig, eten zij vooral niet te veel, drinken zij dagelijks een glas wijn, bewegen zij op een natuurlijke manier, zoals wandelen en tuinieren, geloven zij ergens in, een god of hebben zij elke dag een reden om hun bed voor uit te komen, een levensdoel of passie, en hoewel zij hard werken nemen ze op tijd een rustmoment, bv een siësta of een meditatie, daarnaast leven zij in een hechte gemeenschap, horen zij ergens bij, waar jong en oud een taak heeft. De jonge generatie heeft respect voor de oudere generatie, die zich op haar beurt ook weer inzet voor de jongere generatie.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur 2019 – 2020 is als volgt:
• Voorzitter: Caroline Vonck
• Inkomend voorzitter, voorzitter programmacie: Henk Hoftijzer
• Oud voorzitter en ledenbeleid en PR: Roy te Brake
• Penningmeester: Hugo Westerveld
• Secretaris: René Sloots
• Voorzitter commissie Jeugd: Erik Schuurmans
• Voorzitter commissie International: Hylke ter Beest
• Voorzitter commissie Community: Wouter Ribbers
• Voorzitter commissie Vocational: Nanny Nijenhuis

Het bestuur komt minimaal één keer per kwartaal bijeen en heeft met grote regelmaat per e-mail onderling contact.