Bestuur

Rotary achterhoek-oost

2022-2023

Bestuur
De samenstelling van het bestuur 2022 – 2023 is als volgt:
• Voorzitter: Hylke Ter Beest
• Inkomend voorzitter, voorzitter Sectie Clubactiviteiten : Frank Brakenhoff
• Oud voorzitter en voorzitter Sectie Ledenbeleid:  Erik Schuurmans
• Penningmeester: Hugo Westerveld
• Secretaris: René Sloots
• Voorzitter Sectie PR & Communicatie: Dave ten Have
• Voorzitter Sectie Serviceprojecten: Wouter Ribbers – Ronald Damen

Het bestuur komt minimaal één keer per kwartaal bijeen en heeft met grote regelmaat per e-mail onderling contact.