Bestuur

Thema Rotary Achterhoek-Oost

Mijn thema voor het Rotary jaar 2018-2019 is:

Neem tijd voor elkaar

Waarom dit thema?
Om als club goed te functioneren is het van belang dat we een groep
mensen zijn die, door elkaar te kennen, iets voor elkaar over hebben. Als
we er met elkaar voor willen zorgen dat er grotere doelen worden bereikt
kan dit alleen wanneer de sfeer goed is en de omgeving voor iedereen
vertrouwd is zodat iedereen optimaal kan functioneren.
Wij zijn als club al heel goed op weg maar ik hoop door dit thema de leden
van de club nog dichter bij elkaar te brengen.
Tevens sluit dit thema aan bij de visie van de wereld president die
aangeeft dat we voor we anderen kunnen helpen eerst zorg moeten
dragen voor onze eigen leden.
We zullen ook komend jaar weer dienstbaar voor onze medemens zijn!

Bestuur
De samenstelling van het bestuur 2018 – 2019 is als volgt:
• Voorzitter: Roy te Brake
• Inkomend voorzitter, voorzitter programmacie: Caroline Vonck
• Oud voorzitter en ledenbeleid en PR: Ans Post
• Penningmeester: Hugo Westerveld
• Secretaris: René Sloots
• Voorzitter commissie jeugd: Erik Schuurmans
• Voorzitter commissie international: Ronald Damen
• Voorzitter commissie community: Marlies Joldersma
• Voorzitter commissie Vocational: Martijn Kemperman

Het bestuur komt minimaal één keer per kwartaal bijeen en heeft met grote regelmaat per e-mail onderling contact.