Bestuur

Rotary achterhoek-oost

2021-2022

Bestuur
De samenstelling van het bestuur 2021 – 2022 is als volgt:
• Voorzitter: Erik Schuurmans
• Inkomend voorzitter, voorzitter programmacie: Hylke ter Beest
• Oud voorzitter en ledenbeleid en PR: Henk Hoftijzer
• Penningmeester: Hugo Westerveld
• Secretaris: René Sloots

Groot bestuur:
• Voorzitter sectie Ledenbeleid: Henk Hoftijzer
• Voorzitter sectie Clubactiviteiten: Hylke ter Beest
• Voorzitter sectie PR & Communicatie: Martijn Kemperman
• Voorzitter sectie Service projecten: Sabine ten Holder

Het bestuur komt minimaal één keer per kwartaal bijeen en heeft met grote regelmaat per e-mail onderling contact.